2016-2021 н.р.
Проблема над якою працює відділ освіти м. Ладижина:

         «Від інноваційного змісту освіти через майстерність педагога до формування компетентної, національно свідомої особистості школяра»

2012-2017н.р.
Проблема, над якою працює школа:

         «Ефективні освітні технології як чинник формування в учнів предметних та ключових компетентностей і як дієвий фактор підвищення результативності навчально-виховного процесу»

Мета роботи над проблемою:

         Забезпечити умови для переходу до компетентнісного підходу до організації НВП з метою підвищення результативності навчальної діяльності, комунікативних компетентностей, навичок самоосвіти і саморозвитку, продуктивної творчої практики.

Форми методичної роботи в школі:

Колективні

Методичні об’єднання
Семінари
Школа молодого вчителя
Творчі групи
Педагогічні читання
Конференції
Педагогічні та методичні виставки
Методичні конкурси  

Індивідуальні

Наставництво
Стажування
Консультування
Відвідування уроків
              Самоосвіта          

 

 

Нетрадиційні  форми

Методичні фестивалі
Практичні заняття
Круглі столи
Диспути
Аукціони педагогічних ідей

 

Інтерактивні форми
 
Групова робота
Ділові педагогічні ігри
Тренінги

 

 

Робота шкільних методичних комісій:

ШМК учителів математики.

ШМК учителів української мови та літератури.

ШМК учителів англійської мови.

ШМК учителів початкових класів.

ШМК учителів фізичної культури, трудового навчання, основ здоров'я

ШМК учителів природничих наук.

ШМК учителів зарубіжної літератури та естетичних наук.